Ερωτήσεις για τη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

Κεφάλαιο 1ο
1. Τι είναι το νουκλέοσωμα;
2. Τι είναι τα πλασμίδια;
3. Τι είναι ο 3΄ – 5’ φωσφοδιεστερικός δεσμός;
4. Τι είναι ο καρυότυπος και ποιες πληροφορίες αντλούμε από αυτόν;
5. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή;
6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα και πώς περιγράφονται;

Κεφάλαιο 2ο
1. Τι είναι το πολύσωμα;
2. Τι είναι το πριμόσωμα;
3. Τι είναι ο υποκινητής;
4. Τι είναι οι μεταγραφικοί παράγοντες;
5. Τι είναι ο επαγωγέας;
6. Τι είναι το σύμπλοκο έναρξης;
7. Τι είναι το κωδικόνιο και τι το αντικωδικόνιο;
8. Τι περιλαμβάνει το οπερόνιο της λακτόζης;
9. Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA έχει προσανατολισμό 5΄ προς 3΄.
10. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα της αντιγραφής του DNA.

Κεφάλαιο 4ο
1. Ποια διαδικασία ονοµάζεται αποδιάταξη νουκλεϊκών οξέων;
2. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κλωνοποιημένου DNA σε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη;
3. Να ορίσετε τι είναι η γονιδιωματική βιβλιοθήκη.
Κεφάλαιο 5ο
1. Τι είναι τα αλληλόμορφα γονίδια;
2. Τι είναι τα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια και γιατί μπορεί να αλλάζουν τις αναλογίες των νόμων του Μendel;
3. Τι είναι το γενεαλογικό δέντρο;
4. Τι γνωρίζετε για την αιμορροφιλία Α και Β;
Κεφάλαιο 6ο
1. Τι είναι οι αυτόματες μεταλλάξεις;
2. Τι είναι οι σιωπηλές μεταλλάξεις;
3. Τι είναι τα πρωτο-ογκογονίδια;
4. Τι είναι η μετατόπιση και τι είναι η αμοιβαία μετατόπιση; Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η αμοιβαία μετατόπιση στον άνθρωπο;
5. Σε τι µας βοηθά η διάγνωση των γενετικών ασθενειών;
6. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από β-θαλασσαιµία παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια συµπτωµάτων;
7. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία εµφανίζουν διανοητική καθυστέρηση;
8. Ποιες τεχνικές µας δίνουν τη δυνατότητα διάγνωσης της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα άτοµα που πάσχουν από αυτή;
9. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση, πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων;
10. Γιατί η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με β-θαλασσαιμία είναι αυξημένη σε περιοχές, όπως οι χώρες της Μεσογείου;

Κεφάλαιο 7ο
1. Τι είναι ο χρόνος διπλασιασμού;
2. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση και ποια είναι τα προϊόντα της;
3. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός σε μια καλλιέργεια.
Κεφάλαιο 8ο
1. Τι είναι γονιδιακή θεραπεία;
2. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας
3. Συμπτώματα σε γενετικές ασθένειες.
4. Επιπτώσεις σε ασθενείς που πάσχουν από ανεπάρκεια του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης.
5. Τι είναι φαρμακευτικές πρωτεΐνες και πού χρησιμοποιούνται;
6. Τι είναι οι ιντερφερόνες;
7. Τι είναι ο αντιγονικός καθοριστής;
8. Τι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα;
9. Τι είναι τα υβριδώματα;
10. Τι είναι και πού οφείλεται η κυστική ίνωση;
11. Εκτός από τα διαγονιδιακά ζώα, από ποιους άλλους οργανισμούς είναι δυνατή η παραγωγή ανθρώπινης φαρμακευτικής πρωτεΐνης και σε ποιο χαρακτηριστικό του γενετικού κώδικα στηρίζεται η δυνατότητα αυτή;
12. Γιατί η χρήση της γονιδιακής θεραπείας θα είναι περιορισμένη στο άμεσο μέλλον; Μονάδες

Κεφάλαιο 9ο
1. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα και φυτά;
2. Τι είναι η μικροέγχυση;
3. Τι είναι οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες;
4. Γιατί η κλωνοποίηση είναι χρήσιμη για τον πολλαπλασιασμό των διαγονιδιακών ζώων;
5. Να περιγράψετε από µία µέθοδο µεταφοράς γονιδίων
1. σε φυτά.
2. σε ζώα.
6. Τι δυνατότητες δίνουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και ποια είναι τα κυριότερα φυτά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά;

Αντιστοίχηση:
Στήλη Ι (ασθένεια)
α. διαβήτης
β. καρκίνος
γ. εμφύσημα
δ. κληρονομική ανεπάρκεια ανοσοποιητικού συστήματος
ε. αιμορροφιλία B
6. αυξητική ορμόνη
7. ινσουλίνη

Στήλη ΙΙ (φαρμακευτική ουσία που ενδείκνυται)

1.α1 -αντιθρυψίνη

2. απαμινάση της αδενοσίνης

3. ιντερφερόνες

4. παράγοντας ΙΧ

5. φαινυλαλανίνη

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s