Author Archives: antonislazaris68

Ερωτήσεις για μια μικρή επανάληψη

Μάθημα: Βιολογία Γενικής Παιδείας Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

Ερωτήσεις

1)   Από τι αποτελείται ένα νουκλεοτίδιο;
Ποιες είναι οι κοινές αζωτούχες βάσεις των δύο νουκλεϊκών οξέων;                                    Πώς συγκρατούνται οι δύο κλώνοι της διπλής έλικας;

2)   Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του DNA, σύμφωνα με το
μοντέλο της διπλής έλικας;
Τι σημαίνει ο όρος «συμπληρωματικότητα των βάσεων»;

3)   Ποιος είναι ο βιολογικός ρόλος του DNA;

4)   Σε ποια οργανίδια του κυττάρου εντοπίζεται το DNA;
Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο RNA και το DNA σε ότι αφορά:
      α) τη σύσταση
      β) τη δομή
      γ) τη λειτουργία

5)   Πόσες κατηγορίες RNA υπάρχουν; Ποιος είναι ο ρόλος κάθε RNA;

6)   Ποιος είναι ο ρόλος της DNA-πολυµεράσης III στην αντιγραφή του DNA;

7)   Ποιο χαρακτηριστικό στη δοµή του DNA αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί για την ικανότητα του να αντιγράφεται;

8)   Γιατί είναι απαραίτητο ένα µόριο-µήνυµα, όπως είναι το m-RNA, για τη σύνθεση των πρωτεϊνών;

9)   Ποιος είναι ο ρόλος του κωδικονίου και του αντικωδικονίου κατά τη
µετάφραση;

10)   Ποιος είναι ο ρόλος του t-RNA;

11)    Η µεταγραφή και η µετάφραση των προκαρυωτικών κυττάρων διεξάγονται στο κυτταρόπλασµα. Να αναφέρετε πού διεξάγονται αυτές οι δύο διαδικασίες στο ευκαρυωτικό κύτταρο.

12)   Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα;

Advertisements

Ερωτήσεις για τη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού

Κεφάλαιο 1ο
1. Τι είναι το νουκλέοσωμα;
2. Τι είναι τα πλασμίδια;
3. Τι είναι ο 3΄ – 5’ φωσφοδιεστερικός δεσμός;
4. Τι είναι ο καρυότυπος και ποιες πληροφορίες αντλούμε από αυτόν;
5. Ποια κύτταρα ονομάζονται απλοειδή και ποια διπλοειδή;
6. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα και πώς περιγράφονται;

Κεφάλαιο 2ο
1. Τι είναι το πολύσωμα;
2. Τι είναι το πριμόσωμα;
3. Τι είναι ο υποκινητής;
4. Τι είναι οι μεταγραφικοί παράγοντες;
5. Τι είναι ο επαγωγέας;
6. Τι είναι το σύμπλοκο έναρξης;
7. Τι είναι το κωδικόνιο και τι το αντικωδικόνιο;
8. Τι περιλαμβάνει το οπερόνιο της λακτόζης;
9. Να εξηγήσετε γιατί η αντιγραφή του DNA έχει προσανατολισμό 5΄ προς 3΄.
10. Να αναφέρετε ονομαστικά τα ένζυμα της αντιγραφής του DNA.

Κεφάλαιο 4ο
1. Ποια διαδικασία ονοµάζεται αποδιάταξη νουκλεϊκών οξέων;
2. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι κλωνοποιημένου DNA σε μία γονιδιωματική βιβλιοθήκη;
3. Να ορίσετε τι είναι η γονιδιωματική βιβλιοθήκη.
Κεφάλαιο 5ο
1. Τι είναι τα αλληλόμορφα γονίδια;
2. Τι είναι τα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια και γιατί μπορεί να αλλάζουν τις αναλογίες των νόμων του Μendel;
3. Τι είναι το γενεαλογικό δέντρο;
4. Τι γνωρίζετε για την αιμορροφιλία Α και Β;
Κεφάλαιο 6ο
1. Τι είναι οι αυτόματες μεταλλάξεις;
2. Τι είναι οι σιωπηλές μεταλλάξεις;
3. Τι είναι τα πρωτο-ογκογονίδια;
4. Τι είναι η μετατόπιση και τι είναι η αμοιβαία μετατόπιση; Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η αμοιβαία μετατόπιση στον άνθρωπο;
5. Σε τι µας βοηθά η διάγνωση των γενετικών ασθενειών;
6. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από β-θαλασσαιµία παρουσιάζουν µεγάλη ετερογένεια συµπτωµάτων;
7. Γιατί τα άτοµα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία εµφανίζουν διανοητική καθυστέρηση;
8. Ποιες τεχνικές µας δίνουν τη δυνατότητα διάγνωσης της δρεπανοκυτταρικής αναιµίας σε ενήλικα άτοµα που πάσχουν από αυτή;
9. Ποιες ομάδες ατόμων είναι απαραίτητο να ζητήσουν γενετική καθοδήγηση, πριν προχωρήσουν στην απόκτηση απογόνων;
10. Γιατί η συχνότητα των ετερόζυγων ατόμων με β-θαλασσαιμία είναι αυξημένη σε περιοχές, όπως οι χώρες της Μεσογείου;

Κεφάλαιο 7ο
1. Τι είναι ο χρόνος διπλασιασμού;
2. Τι εννοούµε µε τον όρο ζύµωση και ποια είναι τα προϊόντα της;
3. Να αναφέρετε ποια θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για να αναπτυχθεί ένας μικροοργανισμός σε μια καλλιέργεια.
Κεφάλαιο 8ο
1. Τι είναι γονιδιακή θεραπεία;
2. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας
3. Συμπτώματα σε γενετικές ασθένειες.
4. Επιπτώσεις σε ασθενείς που πάσχουν από ανεπάρκεια του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης.
5. Τι είναι φαρμακευτικές πρωτεΐνες και πού χρησιμοποιούνται;
6. Τι είναι οι ιντερφερόνες;
7. Τι είναι ο αντιγονικός καθοριστής;
8. Τι είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα;
9. Τι είναι τα υβριδώματα;
10. Τι είναι και πού οφείλεται η κυστική ίνωση;
11. Εκτός από τα διαγονιδιακά ζώα, από ποιους άλλους οργανισμούς είναι δυνατή η παραγωγή ανθρώπινης φαρμακευτικής πρωτεΐνης και σε ποιο χαρακτηριστικό του γενετικού κώδικα στηρίζεται η δυνατότητα αυτή;
12. Γιατί η χρήση της γονιδιακής θεραπείας θα είναι περιορισμένη στο άμεσο μέλλον; Μονάδες

Κεφάλαιο 9ο
1. Τι είναι τα διαγονιδιακά ζώα και φυτά;
2. Τι είναι η μικροέγχυση;
3. Τι είναι οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες;
4. Γιατί η κλωνοποίηση είναι χρήσιμη για τον πολλαπλασιασμό των διαγονιδιακών ζώων;
5. Να περιγράψετε από µία µέθοδο µεταφοράς γονιδίων
1. σε φυτά.
2. σε ζώα.
6. Τι δυνατότητες δίνουν στους αγρότες τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και ποια είναι τα κυριότερα φυτά που έχουν τροποποιηθεί γενετικά;

Αντιστοίχηση:
Στήλη Ι (ασθένεια)
α. διαβήτης
β. καρκίνος
γ. εμφύσημα
δ. κληρονομική ανεπάρκεια ανοσοποιητικού συστήματος
ε. αιμορροφιλία B
6. αυξητική ορμόνη
7. ινσουλίνη

Στήλη ΙΙ (φαρμακευτική ουσία που ενδείκνυται)

1.α1 -αντιθρυψίνη

2. απαμινάση της αδενοσίνης

3. ιντερφερόνες

4. παράγοντας ΙΧ

5. φαινυλαλανίνη

Ο ΟΛΡ και το παράκτιο οικοσύστημα

Ο ΟΛΡ και το παράκτιο οικοσύστημα

του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

λιμάνι 30

Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας (ΟΛΡ)  είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση της παράκτιας ζώνης.

Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.

Ο Οργανισμός το φετινό καλοκαίρι εξοπλίστηκε με μηχανικά μέσα και ρίχτηκε στον αγώνα για την καθαριότητα των ακτών.

οχήματα1.JPG

Μέχρι ενός σημείου, η κίνησή του φαντάζει λογική.

Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Η οργανωμένη παραλία της Ραφήνας γειτνιάζει με το οικοσύστημα της εκβολής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Στην πραγματικότητα η παραλία αποτελεί και αυτή τμήμα του οικοσυστήματος του Μεγάλου Ρέματος.

Και, βέβαια, όλοι γνωρίζουμε πως η παραλία αυτή είναι δημιούργημα του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. Τριάντα τόσα χρόνια πριν η παραλία ήταν κατά πολύ μικρότερη.

Υπάρχουν φυτά επί της παραλίας, υπάρχουν φωλιές επί της κοίτης του Ρέματος, υπάρχουν και άλλα πλάσματα επί της Γης πλην του ανθρώπου.

Και όλα αυτά τα υπόλοιπα πλάσματα δεν τα έλαβε καθόλου υπόψη του όποιος έστειλε τα μηχανοκίνητα μέσα για να επιτελέσουν τον καθαρισμό της παραλίας.

 

Μια πάγια πρακτική

που θα πρέπει να αποφεύγεται

Η κίνηση του ΟΛΡ αποτελεί μια πάγια πρακτική σε οργανωμένες ακτές.

Όμως, σίγουρα πρέπει να αποφεύγεται.

Ειδικά,  μάλιστα σε παραλίες που διατηρούν ακόμα ζωντανά στοιχεία του φυσικού Περιβάλλοντος.

Εδώ δεν μιλάμε για μια παραλία όπως αυτή στις Βαλεραίδες, στην Κύπρο ή στη Ρόδο.

Μιλάμε για μια μεγάλη παραλία που διατηρεί αρκετά από τα φυισκά της χαρακτηριστικά.   

Φυτά τα οποία συναντάμε σε αυτήν την παραλία είναι η Silene sedoides, η  Cakile maritima , η Salsola kali, το Eryngium maritimum,το Glaucium flavum, και αρκετά ακόμα.

Cacike cacile.JPG

Cakile maritima

Eryngium.JPG

Eryngium maritimum
Silene1.JPG
Silene sedoides και Salsola kali

 

 

σεντοινεσ

Silene sedoides

φυτό.JPG

Στην ταξινόμηση των φυτών συμβουλευτήκαμε τον Γιάννη το Μπαζό, βιολόγο με διδακτορικό στη Συστηματική Φυτών, ο οποίος εργάζεται στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών του ΕΚΠΑ.

 Ο Γιάννη ο Μπαζός τόνισε , μεταξύ άλλων ότι «Πρέπει να αποφεύγεται ο καθαρισμός των ακτών από φυτά με μηχανικά μέσα».

Στην παραλία της Ραφήνας

Στην παραλία της Ραφήνας βρίσκουμε ακόμα αρκετά φυτά που μπορούν να αντέχουν τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες της παραλίας. Πρόκειται για φυτά που αντέχουν την υψηλή αλατότητα και τη μεγάλη ξηρασία. Τα φυτά αυτά αποτελούν την πρώτη ζώνη βλάστησης των αμμοθινικών οικοσυστημάτων.

Στην παραλία της Ραφήνας υπήρχαν αμμοθίνες, οι οποίες μετατράπηκαν σταδιακά σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ήδη από τη δεκαετία του ’70.

Μιλάμε λοιπόν για ένα οικοσύστημα που έχει δεχτεί πολλή μεγάλη πίεση στο παρελθόν.

Παρόλα αυτά, γύρω στα 25-30 είδη φυτών κατάφεραν να επιβιώσουν.

Και τώρα έρχεται ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας να τους δώσει ένα ακόμα χτύπημα.

Κάθε παραλία είναι μοναδική.

Καμία παραλία δεν είναι ίδια με μια άλλη.

Και η παραλία είναι στην πραγματικότητα ένας ζωντανός οργανισμός που ζει και αναπτύσσεται.

Τα φυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος της παραλίας.

Και για αυτό θα πρέπει ο καθαρισμός της παραλίας να γίνεται με ήπια μέσα και όχι με μηχανοκίνητα.

Καθαρή παραλία σημαίνει ζωντανή παραλία με τα φυτά και τους οργανισμούς παρόντες.    

Το οικοσύστημα της παραλίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη γνώση και το σεβασμό για το οικοσύστημα. 

DSC_0827.JPG

Οικολογία και Περιβάλλον

Από τις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις διαβάζουμε:

«Οι αλονιτρόφιλες κοινότητες που αναπτύσσονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπώτιδας, σε θέσεις συνήθως εμπλουτισμένες σε οργανικό υλικό, συχνά αποτελούν την πρώτη ζώνη βλάστησης των αμμοθινικών συστημάτων.

Οι κοινότητες αυτές έχουν ευρύτατη εξάπλωση, συνήθως μικρό αριθμό ειδών και η σύνθεσή τους χαρακτηρίζεται από είδη κοινά αλλά εξειδικευμένα. Η οικολογική τους σημασία έγκειται στο ότι εμφανίζονται και διατηρούνται σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στο ρόλο τους ως τμήμα των συμπλεγμάτων αμμοθινικής βλάστησης. Η έκτασή τους έχει μειωθεί στην Ελλάδα και δέχεται ακόμα μεγάλες πιέσεις

Οι κοινότητες αυτές είναι εφήμερες και ευμετάβλητες αποτελούνται όμως από ανθεκτικά είδη, προσαρμοσμένα σε πολύ αντίξοες συνθήκες και με μεγάλη δυνατότητα εξάπλωσης.

Λόγω της θεροφυτικής φύσης τους (ολοκληρώνουν τον κύκλο τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού) μπορούν ως ένα βαθμό να επανέλθουν ακόμα και μετά από έντονες πιέσεις. Η ευπάθειά τους έγκειται στο ότι τα χαρακτηριστικά τους είδη περιορίζονται στο συγκεκριμένο βιότοπο και επομένως απειλούνται από την υποβάθμιση και την απώλειά του.

Οι έντονες πιέσεις στις ακτές όπου αναπτύσσονται μπορούν να οδηγήσουν σε κρίσιμα μικρά μεγέθη πληθυσμών και ακόμα και στην εξαφάνιση των κοινοτήτων. Σε ορισμένες παραλίες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από το κοινό υπάρχει πιθανότητα υποχώρησης των αμμονιτρόφιλων ειδών και επικράτησης των νιτρόφιλων της κλάσης Chenopodietea».

ερωδιός καλή

Μια Κούφια Λύση

Κούφια Λύση…

της Μαριάννας Λαζαρή

Ρέμα 48

Την ώρα που στην Συρία

η ανθρώπινη ζωή

Δεν κοστίζει  μία δραχμή,

Την ώρα που σ’ άλλες χώρες,

βόμβες πέφτουνε για ώρες

και κανένας πια δε ζει,

article-2689685-1F97810300000578-566_964x573

Στην Ραφήνα για δυό μπόρες

κάνουνε λες και τυφώνες

επεράσαν από κει.

%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ac

Και τους φταιν’  οι καλαμιές,

δήθεν ότι  αυτές

μας  γεμίζουνε νερά,

Μα αυτές  οι καημένες,

Με τις ρίζες τεντωμένες,

Το νερό απορροφάνε

Και το ρέμα βοηθάνε…

cf81ceadcebcceb1-68

Μέσα στα φυτά αυτά,

ζούνε χίλια δυό πουλιά

αλκυόνες, κορμοράνοι,

Σουσουράδες  και τόσοι άλλοι!

%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b1

Μα τώρα που οι μπουλντόζες

τα ισοπεδώσαν όλα,

Οι φωλιές τους και τ’ αυγά τους,

Δεν είναι πια κοντά τους…

%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bd%cf%84%cf%8c%ce%b6%ce%b1-10

Οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι,

Λεν’ όλα αυτά τα κάνουν,

μην το Ρέμα πλημμυρίσει,

και τα σπίτια μας “γκρεμίσει”

%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1-80

Μα για τα σπίτια των πουλιών

κανένας δεν λυπάται

που η μπουλντόζα ρήμαξε,

χωρίς να συλλογάται…

%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ad%cf%82

Λένε όλοι πως λυπούνται,

γι’ αυτά εις τη Συρία,

μα η μπουλντόζα για τα πουλιά,

είν’ η ίδια τραγωδία.

%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1-60

Όπως οι πόλεις ισοπεδώνονται

και τίποτα δεν μένει,

έτσι το Ρέμα έγινε,

μια άδεια οικουμένη!

%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1-100

Όση ψυχή έχουν οι άνθρωποι,

τόση έχουν και τα πουλιά.

Τώρα που τους διαλύσατε τα σπίτια που θα μείνουν;

Πρόσφυγες να γίνουνε ή μήπως να ψοφήσουν;

%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7%cf%82

Στάση αλλάξτε γρήγορα

Σ’ αυτή την κοινωνία…

Μην κάνετε το ρέμα μας,

μια σκέτη τραγωδία!

%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b1

Και στην επόμενη βροχή,

να ξέρετε, η φύση,

μόνη της  τα ρυθμίζει,

και να μην επεμβαίνετε στον κόσμο,

με μία ΚΟΥΦΙΑ ΛΥΣΗ!!

%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af

 

Το ξύπνημα από το λήθαργο

image

Ανασκαφή εν Αραφήνι. Ραφήνα 1952 Από τα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ).

image

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη. Νικόλαος Τομπάζης, Ραφήνα 1952

Δυο φωτογραφίες που έχουν για τα καλά τη δύναμη να ξορκίζουν τη λήθη του πανδαμάτορα χρόνου.

Στην πραγματικότητα πρόκειται, βέβαια, για την ίδια φωτογραφία που τράβηξε ο Νικόλαος Τομπάζης το 1952.

Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε από τον αρχαιολόγο Δημήτριο Ρήγα Θεοχάρη για να υποδείξει τη θέση των τριών αρχαιολογικών χώρων όπου πραγματοποίησε ανασκαφές εκείνο το καλοκαίρι του 1952.

Ποιος ήταν, όμως, αυτός ο Θεοχάρης;

Ήταν ένας νεαρός αρχαιολόγος με καταγωγή από την ανεμόεσσα Σκύρο.

Η ειδικότητά του ήταν η Προϊστορική Αρχαιολογία.

Είχε το σπάνιο χάρισμα να μπορεί να ανακαλύπτει τους αρχαιολογικούς χώρους από τα όποια επιφανειακά ευρήματα έπεφταν στην αντίληψή του.

Στη Ραφήνα θα ξεκινήσει τις ανασκαφές του το 1951.

Έχει διαίσθηση ότι κάτι σπουδαίο θα ανακαλύψει σε τούτο το ήσυχο λιμανάκι της Αττικής.

Εκείνο τον καιρό μόνο ένα μεγάλο πλοίο αναχωρούσε από τούτο εδώ το λιμάνι, το “Κάρυστος” του Ιωάννη Τόγια.

Η προβλήτα όπου έδενε το “Κάρυστος” ήταν ένα παλιό τσιμεντόπλοιο των Γερμανών.

Το λιμάνι ήταν γεμάτο με λογής-λογής καΐκια.

Και εδώ, πάνω από τούτο το λιμάνι θα ανακαλύψει έναν Πρωτοελλαδικό Συνοικισμό που χρονολογείται κάπου μεταξύ του 3000 και του 2000 π.Χ.

Η τύχη θα σταθεί στο πλάϊ του σε όλη την παραμονή του στη μικρή Ραφήνα.

Ανακαλύπτει δύο καλά οργανωμένους Πρωτοελλαδικούς Οικισμούς, τρία χαλκουργεία (εργαστήρια κατεργασίας του μετάλλου), έναν μικρό οικισμό των Χαλκουργών και ένα Προϊστορικό Νεκροταφείο.

Όλα τούτα πάνω από το λιμάνι της Ραφήνας, κοντά στην εκβολή του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας και στο Ασκηταριό (πάνω από την παραλία Μαρίκες).

Στη φωτογραφία ο Δημήτρης Θεοχάρης υποδεικνύει τη θέση των τριών αρχαιολογικών χώρων της Ραφήνας:

Α – είναι η θέση του πρώτου Χαλκουργείου, είκοσι μέτρα από το κύμα της θάλασσας, στο αμμώδες αλίπεδο των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Β – είναι η θεση των δύο χαλκουργικών εργαστηρίων στο σημερινό Πάρκο Κυρήνεια, πλησίον του ξενοδοχείου “ΑΥΡΑ”.

Γ – είναι η θέση της κορυφής του γηλόφου του προϊστορικού συνοικισμού της Ραφήνας.

Τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πολλά και σημαντικά.

Οι προοπτικές ήταν λαμπρές.

Αλλά κάπου εκεί, αναγκάστηκε να διακόψει την ανασκαφή.

Φαίνεται ότι κάποιοι από τους ντόπιους δεν έβλεπαν με καλό μάτι τη συνέχιση της ανασκαφής.

Ίσως κάποιοι να φοβήθηκαν τότε πιθανές απαλλοτριώσεις.

Ίσως και κάτι ακόμα που κανείς δεν θα μάθει ποτέ.

Ο Θεοχάρης στρέφεται τότε προς το Ασκηταριό, δύο χιλιόμετρα προς τα νότια.

Και εδώ η τύχη θα σταθεί γεναιόδωρη μαζί του.

Θα ανακαλύψει έναν ακόμα Πρωτοελλαδικό Οικισμό, σύγχρονο με αυτόν της Ραφήνας, ο οποίος ξεκίνησε τη ζωή του λίγο νωρίτερα, στο τέλος της Νεολιθικής Εποχής.

Και εδώ, όμως, η ανασκαφή δεν θα ολοκληρωθεί.

Ο αρχαιολόγος θα πάρει μετάθεση για τη Θεσσαλία.

Τον περιμένει μια ακόμα μεγάλη ανακάλυψη, το Σέσκλο κοντά στο Βόλο.

Από το 1956 και πέρα το Ασκηταριό μοιάζει να βυθίζεται στη λήθη του χρόνου.

Εξήντα χρόνια μετά, εν έτη 2016, φαίνεται πως η αρχαιολογική σκαπάνη μπορεί να ακουστεί και πάλι πάνω από το λιμάνι της Ραφήνας.

Αιτία για αυτό φαινεται να αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας ταχυδρομείου που κάποτε δημιουργήθηκε για να αποτελέσει παρακαταθήκη για τους αρχαιολόγους του μέλλοντος.

Ελπίζοντας πάντα σε ένα καλύτερο μέλλον για την ανολοκλήρωτη ανασκαφή του Θεοχάρη, ας διαβάσουμε λίγους από τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη που φαίνεται να ταιριάζουν με όλο αυτό το σουρεαλιστικό και υπερεαλιστικό σκηνικό της αρχαιολογικής ανασκαφής του Δημήτρη Ρήγα Θεοχάρη.

Αυτό το μικρό κειμενάκι γράφτηκε από τον Θεμιστοκλή Λαζαρή και από μένα.

 

Γιώργος Σεφέρης

“Σαλαμίνα της Κύπρου

Από το Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’

“Κάποτε ο ήλιος του μεσημεριού, κάποτε φούχτες η ψιλή βροχή

και τ’ ακρογιάλι γεμάτο θρύψαλα παλιά πιθάρια.
……………
Τότες άκουσα βήματα στα χαλίκια.
Δεν είδα πρόσωπα· σα γύρισα είχαν φύγει.
Όμως βαριά η φωνή σαν το περπάτημα καματερού,
έμεινε εκεί στις φλέβες τ’ ουρανού στο κύλισμα της θάλασσας

μέσα στα βότσαλα πάλι και πάλι”

Ο Ιάκωβος Παπανικολάου

Ιάκωβος Παπανικολάου

Μια παλιά καραβάνα

 

12773249_1693960827551346_702496648_o

Ο Ιάκωβος Παπανικολάου στο λιμάνι του Πόρου, μπροστά από το “Ανδρέας Κάλβος”.

Η Ελληνική Ακτοπλοΐα είναι ένας κλάδος της Ναυτιλίας μας  που  συγκεντρώνει συχνά πυκνά  τα φώτα της δημοσιότητας. Συνήθως, βέβαια, ο καπετάνιος και ο Α’ Μηχανικός  είναι οι ναυτικοί που προβάλλονται περισσότερο σε ένα καράβι.

Τον Αύγουστο που μας πέρασε είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε στο «Ανδρέας Κάλβος» της Zante Ferries τον Ιάκωβο Παπανικολάου, τον ηλεκτρολόγο του πλοίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος:

«Είμαι παλιά καραβάνα, πολύ παλιά καραβάνα».

Ο Ιάκωβος Παπανικολάου μοιράστηκε μαζί μας κάποιες  από τις εμπειρίες του στα καράβια που ταξίδεψε όλα αυτά τα χρόνια.

Η αρχή

«Τελείωσα τη σχολή «Αριστοτέλη».

Το πρωΐ δούλευα και το απόγευμα πήγαινα στο σχολείο

Μπαρκάριζες  εύκολα τα παλιά χρόνια.

Ήταν λάθος ήταν ότι κατάργησαν τις ιδιωτικές σχολές (Πυθαγόρας, Αναξαγόρας).

Στο Πολεμικό Ναυτικό έκανα 32  μήνες.

Κατατάχθηκα στις 25 Νοεμβρίου 1976.

Η σειρά μου πήρε 300 ηλεκτρολόγους, 300 μηχανικούς και οι υπόλοιποι ήταν της κουβέρτας.

Ήμουν στο αρματαγωγό «Σύρος».

 

Το ξεκίνημα από τα φορτηγά του

καπετάν-Μάκη του Αγούδημου

«Ξεκίνησα από τα φορτηγά του καπετάν-Μάκη του Αγούδημου.

Το πρώτο μου πλοίο ήταν ένα φορτηγό του Αγούδημου στο οποίο μπαρκάρησα  στο Split.

Ήμουν εικοσιένα χρονών.

Σαν βοηθός ήμουν πάλι σε φορτηγά.

Ο καπετάν-Μάκης ο Αγούδημος πιάστηκε καλά από τις μεταφορές τσιμέντου που έκαναν τα καράβια του στην Αίγυπτο.

Τον βοήθησε σε αυτό η  γυναίκα του, η κ. Ροδάνθη,  που ήταν στο Υπουργείο Εμπορίου της Αιγύπτου.

Εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο είμασταν δέκα πλοία του Αγούδημου δεμένα πριμάτσες  στη σειρά.

Eρχόταν ο Μάκης ο Αγούδημος και κάθε βράδυ έξω έβγαζε το πλήρωμα ενός πλοίου.

Όλα κερασμένα από τον εφοπλιστή».

 

Από το “Superferry II

στο «Superferry

Στην ακτοπλοΐα ταξίδεψε για πρώτη φορά με το “Superferry II” στη γραμμή Ραφήνα-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος, όταν αυτό πρωτο-ξεκίνησε το 1993.

Μετά το “Superferry II” πήγε στο μεγάλο “Superferry ”, το γιαπωνέζικο.

Στο γιαπωνέζικο “Superferry” θα μείνει συνολικά οκτώ χρόνια.

Στην Strintzis Lines και  την Blue Star Ferries έμεινε συνολικά 11 χρόνια.

 

 

Στο “Superferry

και στη γραμμή SwanseaCork

SUPERFERRY I αφιέρωμα

Το “Superferry” στο λιμάνι του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 1997.

Από το ”Superferry II” βρέθηκε στο “Superferry”, το μεγάλο το γιαπωνέζικο, να ταξιδεύει στη γραμμή από το Swansea  της Ουαλίας στο Cork της Ιρλαδίας.

Στη γραμμή αυτή έμεινε συνολικά οκτώ χρόνια.

Στην Αγγλία είχε δύο καιρούς, μόνιμα σχεδόν 8-9 μποφώρ.

Εκεί δεν υπήρχε απαγορευτικό.

Δύσκολες καταστάσεις.

Στη γραμμή αυτή το φαινόμενο της παλίρροιας  είναι ιδιαίτερα έντονο και πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.

«Στην αρχή ήταν δύσκολα, αλλά μετά μου άρεσε πολύ.

Μία φορά δεν προλάβαμε και καθήσαμε στην άμμο για πέντε-έξι ώρες.

Νιώθεις σαν να είσαι στο όγδοο όροφο σε μια οκταόρωφη πολυκατοικία και σιγά-σιγά να κατεβαίνεις μέχρι το ισόγειο».

«Είχαμε φύγει από το Cork για να πάμε στο Swansea που είναι 8-9 ώρες ταξίδι. Όμως ο καιρός ήταν τόσο άσχημος που ο καπετάνιος  το γύρισε προς Αμερική.

Καπετάνιος ήταν ο καπετάν-Δημήτρης Μολφέσης από την Ιθάκη.

Έσπασε το υδραυλικό σύστημα από την πίεση στο ένα stabilizer

Κάναμε 46 ώρες να φτάσουμε και μετά δεν πήγαμε στο Swansea αλλά πήγαμε στο Pembroke.

Και από το Pembroke πήγαμε στο Swansea για δεξαμενή

Και από τα δύο λιμάνια το πλοίο έφευγε στις  9 το βράδυ και φτάναμε το άλλο πρωί.

Το καλοκαίρι κάναμε και δύο ημερήσια δρομολόγια.

Σε αυτά τα δρομολόγια έπρεπε να προλαβαίνουμε τα νερά για να μην καθήσουμε».

Μια κερδοφόρα γραμμή

«Κάθε μήνα περνάγανε δύο επιθεωρητές Άγγλοι και δύο επιθεωρητές Ιρλανδοί, οι οποίοι ποτέ δεν ήταν οι ίδιοι.

Αν δεν ήσουν εντάξει δεν μπορούσες να σταθείς σε τέτοιους ελέγχους.

Ήταν η πιο κερδοφόρα γραμμή.  Δεν υπήρχε άλλο βαπόρι στη γραμμή.

Ο ισολογισμός της ήταν σαν να δουλεύουν δύο καράβια.

Όλα ήταν δικά του (free shops, bars, μπυραρία, ρούχα)

Στην αρχή πήγαμε  ως ναυλωμένο πλοίο από την Swansea-Cork Ferries.

Μετά ο Στρίντζης την αγόρασε την Swansea-Cork Ferries.

Ο Μάκης ο Στρίντζης τους έλεγε να κρατήσουν το καράβι και τη γραμμή».

 

Το βαπόρι

«Τέτοια καράβια δεν ξαναβγαίνουνε.

Τον εξοπλισμό που είχε το «Superferry» δεν τον είχε κανένα άλλο πλοίο.

Ο Μάκης ο Στρίντζης έριξε πολύ χρήμα για να μπουν όλα αυτά τα όργανα.

Το βαπόρι ήταν Ιάπωνας του 1972.

Αδελφάκι του «Πάτμος»

Όταν έφυγε και το πουλήσανε το πλοίο έκλαιγα

Το βαπόρι είχε visor και το δουλεύαμε.

Στο Cork μπαίναμε με την πλώρη και στο Swansea με την πρύμνη.

Τα αυτοκίνητα ξεφορτώνονταν σφαίρα».

Οι καπετάνιοι που πέρασαν από το καράβι

Καπετάνιοι που πέρασαν από το καράβι ήταν:

  • Ο καπετάν-Κώστας Τζώρτζης, στη γραμμή της Ραφήνας.
  • Ο καπετάν-Δημήτρης Μολφέσης από την Ιθάκη
  • Ο καπετάν-Νίκος Βολοβίνης
  • Ο καπετάν-Διαμαντής Βαριαδάκης από τη Χίο
  • Ο καπετάν-Μάκης Κοκκίνης από την Κεφαλονιά.
  • Ο καπετάν-Σπύρος Πεφάνης

 

Οι παλιοί ηλεκτρολόγοι της Strintzis Lines

«Παλιοί ηλεκτρολόγοι στου Στρίντζη ήταν ο μαστρο-Μπάμπης  ο Σκιαδαρέσης, ο μαστρο-Ανδρέας ο Μαρκέτος και  ο μαστρο-Σπύρος Ξανθούλης».

Στη θάλασσα της Ιρλανδίας

«Στα τέλη του 1992 πήγαμε ώς ναυλωμένο πλοίο.

Μετά ο Στρίντζης την αγόρασε την Swansea-Cork Ferries.

Ο Μάκης ο Στρίντζης τους έλεγε να κρατήσουν το καράβι.

Αλλά την ξαναπούλησαν στους Ιρλανδούς.

Οι Ιρλανδοί αγόρασαν το Superferry γιατί το ζήταγε ο κόσμος.

Το 2000 μας γύρισαν πίσω στην Ελλάδα και δουλέψαμε ένα χρόνο στο Αιγαίο ως “Blue Aegean”.

To 2001 ήρθαν και το πήρανε οι άνθρωποι της Swansea-Cork Ferries.

Τελευταίος καπετάνιος ήταν ο καπετάν-Διαμαντής Βαριαδάκης από τη Χίο.

Σήμερα το καράβι ταξιδεύει στην Ερυθρά Θάλασσα με το όνομα «Mahabbah» για την Namma Shipping Lines. Ταξιδεύει στη γραμμή από την Safaga για την Jeddah. Παλαιότερα και κουβάλαγε προσκυνητές στη Μέκκα, από το Suez-Jeddah».

 

H συνέχεια

«Μετά την Ιρλανδία συνέχισα στο «Blue Star Ithaki” και μετά στο “Blue Horizon” για λίγο”.

Strintzis Lines

37172_1544981819079_2593692_n

“Μετά τους Στριντζαίους δεύτερη εταιρεία δεν υπάρχει.

Η εταιρεία αυτή ήταν σχολή.

Τα πάντα δούλευαν ρολόϊ.

 

Η συνέχεια

“Και μετά πήγα στα γραφεία του Λάτση για κάποια χρόνια.

Εγώ, όμως, δεν μπορούσα χωρίς καράβι.

Πήγαινε στον Πειραιά και κυττούσα τα καράβια.

Μετά πήγα στο «Ιονίς» και στο «Ιόνιαν Σταρ»του Τυρογαλά.

Και μετά πάλι στο «Ιονίς»

 

Στην Zante Ferries

100_7164

Τ α Χριστούγεννα του 2012 ήρθα στο «Ανδρέας Κάλβος» στη γραμμή από Πάτρα για Σάμη-Ιθάκη.

Για λίγο καιρό πέρασα και από το «Αδαμάντιος Κοραής».

Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ στο «Ανδρέας Κάλβος»

Όλα εξαρτώνται από τον κόσμο και τις συμπεριφορές του κόσμου.

Μεγάλη υπόθεση ο κόσμος σε ένα καράβι.

καλ'η 20

Ο ΙάκωβοςΠαπανικολάου με τον Δεύτερο Μηχανικό του “Ανδρέας Κάλβος”. 

 

Ως ηλεκτρολόγος

«Μου αρέσει αυτό που κάνω. Το απολαμβάνω.

Δεν το κάνω μόνο για να ζήσω.

Αν δεν κάνεις κάτι που σου αρέσεις δεν μπορείς να πετύχεις.

Σήμερα οι εταιρείες ψάχνουν ηλεκτρολόγους για τα καράβια της Ποντοπόρου Ναυτιλίας.

Και αυτό ήταν αναμενόμενο από τη στιγμή που έκοψαν τις θέσεις βοηθού ηλεκτρολόγου στα καράβια.

Οπότε πώς θα βγουν οι ηλεκτρολόγοι.

Η μέση ηλικία των ηλεκτρολόγων είναι σήμερα 50 χρονών

Ζητάνε έλληνες και δεν βρίσκουν.

Δυστυχώς, οι Έλληνες ναυτικοί τελειώνουν.

Αρχίζουν, ήδη, και βγάζουν ανακοινώσεις «Ζητούνται» (για την ποντοπόρο)».

καλή 10

Ο Ιάκωβος Παπανικολάου με τον Τρίτο Μηχανικό του “Ανδρέας Κάλβος”

11846599_1627523774195052_411276853404969058_n

Προσθέστε λεζάντα

Ο Ιάκωβος Παπανικολάου με τον Πρώτο Μηχανικό του “Ανδρέας Κάλβος”

Πλοία της Ακτοπλοΐας

με τα οποία ταξίδεψε από το 1993

“Superferry II”

“Superferry”

“Supeferry Hellas”

«Blue Horizon»

«Blue Star Ithaki”

«Ιονίς»

“Ionian Star”

«Ανδρέας Κάλβος»

«Αδαμάντιος Κοραής»

 

Περί Λιπιδίων

Περί Λιπιδίων

Σχηματισμός Ουδέτερων Λιπιδίων

(Τριγλυκεριδίων)

Ένα Μόριο Γλυκερόλης + 3 μόρια Λιπαρών Οξέων

 

Λιπίδια 40

Εικόνα από το βιβλίο “ΒΙΟΛΟΓΙΑ” των Campbell – Reece   (Urry – Cain – Wasserman – Minorsky – Jackson),  Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Μετάφραση:  Θόδωρος Κοκκορόγιαννης, Βασιλική Βακάκη Επιστημονική Επιμέλεια:  Νίκος Μοσχονάς

Σχηματισμός Φωσφολιπιδίων

                        1 μόριο γλυκερόλης + 2 μόρια λιπαρών οξέων + 1 μόριο φωσφορικού οξέος  + 1 μόριο πολικού οξέος  (όπως η χολίνη)

Λιπίδια 50

Προσθέστε λεζάντα

Εικόνα από το βιβλίο “ΒΙΟΛΟΓΙΑ” των Campbell – Reece (Urry – Cain – Wasserman – Minorsky – Jackson), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης  Μετάφραση:  Θόδωρος Κοκκορόγιαννης, Βασιλική Βακάκη  Επιστημονική Επιμέλεια:  Νίκος Μοσχονάς

Στεροειδή

Χοληστερόλη (Χοληστερίνη)

χοληστερόλη

Προσθέστε λεζάντα

Εικόνα από το βιβλίο “ΒΙΟΛΟΓΙΑ” των Campbell – Reece (Urry – Cain – Wasserman – Minorsky – Jackson), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης  Μετάφραση:  Θόδωρος Κοκκορόγιαννης, Βασιλική Βακάκη  Επιστημονική Επιμέλεια:  Νίκος Μοσχονάς