Category Archives: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέματα Βιολογίας Γενικής Παιδείας Μαΐου 2014

Θέματα Μαΐου 2014

ΘΕΜΑ Γ

Ένας  άνθρωπος  μολύνεται   από  ιό.  Το  παρακάτω  διάγραμμα  απεικονίζει   τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και  των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

Θέμα

Θέμα Γ – Βιολογία Γενικής Παιδείας -Μάϊος 2014

Γ1.   Ποια καμπύλη αντιστοιχεί  στα αντιγόνα και  ποια καμπύλη στα αντισώματα;

Μονάδες 2

 Γ2.   Να  προσδιορίσετε  το  είδος  της  ανοσοβιολογικής  απόκρισης (Μονάδες 2). Να  περιγράψετε  και   να  ερμηνεύσετε  την  μεταβολή  των  καμπυλών  (Μονάδες 6).

Μονάδες 8

 Γ3.   Να αναφέρετε τις κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται  και  που παράγονται  κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση.

Μονάδες 5

Μια Απάντηση

Πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο

Επεξηγήσεις

Γ1                      Καμπύλη Α – Αντιγόνα

                         Καμπύλη Β – Αντισώματα

Γ2                    Πρωτογενής Ανοσοβιολική Απόκριση

Διάγραμμα

 

Γ3.                Ενεργοποιούνται: Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα,                                                      Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα

                    Παράγονται:  Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα μνήμης,

                                           Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα μνήμης,

Advertisements

Σταυρόλεξο για ασθένειες και μικροοργανισμούς

Εκπαιδευτικό Σταυρόλεξο

για Μικροοργανισμούς και Ασθένειες

Κατεβάζετε το αρχείο HTM

που επισυνάπτεται με τον παρακάτω σύνδεσμο.

Το αποθηκεύετε στον Υπολογιστή σας. 

https://www.dropbox.com/s/469tkcu38okm280/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.htm?dl=0

Κάνεte click πάνω στο αριθμό (1, 2, 3, 4, …)
και σας εμφανίζεται η ερώτηση,
την οποία απαντάτε στο πλαίσιο που σου δίνεται.
Στο τέλος κάνετε check (έλεγχο) και ελέγχετε το αποτέλεσμα.
 
Καλά αποτελέσματα!!!!

Προσομοιωτική εξέταση στης Βιολογία Γενικής Παιδείας

Προσομοιωτική εξέταση

στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας

Γ’ Τάξης Γενικού Λυκείου

 

ΘEMA Α

        Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τον αριθμό  καθεμιάς από  τις

παρακάτω  ημιτελείς  προτάσεις  Α1  έως  Α5  και  δίπλα  το γράμμα που  αντιστοιχεί  στη  λέξη  ή  φράση,  η  οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Α1.    Βιότοπος ονομάζεται

α)       κάθε οικοσύστημα.

β)       η περιοχή στην οποία ζει ένας πληθυσμός ή μία

βιοκοινότητα.

γ)       μια  περιοχή  στην  οποία  διεξάγεται  βιολογική έρευνα.

δ)       μια  περιοχή  στην  οποία  ζουν  ζωικοί οργανισμοί.

(Μονάδες 5)

 

Α2.      Κατά την απονιτροποίηση:

       α)        το μοριακό άζωτο μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα.

       β)     η αμμωνία μετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα.                                                                                                  

       γ)       οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αμμωνία.

       δ)       τα νιτρικά ιόντα μετατρέπονται σε μοριακό άζωτο.

(Μονάδες 5)

Α3.       Η  περιοχή  του  μορίου  του  αντισώματος  που συνδέεται με το αντιγόνο ονομάζεται

α)       σταθερή περιοχή.

β)       πρωτογενής περιοχή.

γ)       μεταβλητή περιοχή.

δ)       βαριά περιοχή.

(Μονάδες 5)

Α4.   Αντιγόνο είναι µία ξένη ουσία που

α)     υπάρχει  µόνο σε βακτήρια.

β)     προκαλεί ανοσοβιολογική απόκριση του οργανισµού.

γ)     δεν υπάρχει  στους ανθρώπους.

δ)     υπάρχει  µόνο στη γύρη των ανθέων.

.(Μονάδες 5)

Α5.    Με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, σύμφωνα με τη θεωρία

του ∆αρβίνου, επιβιώνουν οι οργανισμοί που είναι

α)       μεγαλύτεροι σε μέγεθος σε σχέση με τους υπόλοιπους.

β)       πιο καλά προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον.

γ)       πιο έντονα χρωματισμένοι.

δ)      ικανότεροι να επιλέγουν την τροφή τους.

(Μονάδες 5)

ΘΕΜΑ Β

Β1.     Με ποια μορφή προσλαμβάνουν τα φυτά  το  άζωτο  από  το  έδαφος; Τι ονομάζουμε  βιολογική  αζωτοδέσμευση  και  πώς  αυτή μπορεί  πρακτικά  να  χρησιμοποιηθεί   προς  όφελος  των καλλιεργειών;

 (Μονάδες 7)

Β2.    Ποιες  κατηγορίες  κυττάρων  προσβάλλει  ο  ιός HIV  και  ποιες  οι  επιπτώσεις  στο  ανοσοβιολογικό σύστημα  του  ανθρώπου  μετά  από  μια  τέτοια προσβολή;

(Μονάδες 7)

 

Β3.    Πώς το αίμα συμβάλει στην  άμυνα του οργανισμού μας;

(Μονάδες 5)

Β4.    Όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστημα, τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Γιατί συμβαίνει αυτό;

(Μονάδες 6)

 

ΘEMA Γ

Γ1.    Ένας  υγιής  άνθρωπος  βρίσκεται  σε  έναν  κλειστό  χώρο  με

θερμοκρασία 18°C  και  μετακινείται  στον  εξωτερικό  χώρο,  όπου  η

θερμοκρασία είναι 40°C λόγω καύσωνα.

Ι.      Πώς θα πληροφορηθεί ο εγκέφαλος του ανθρώπου αυτού για την αλλαγή της θερμοκρασίας;

(Μονάδες 2)

ΙΙ.     Πώς θα αντιδράσει το ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας που βρίσκεται στον εγκέφαλο;

(Μονάδες 2)

 

ΙΙΙ.  Πώς ο συνδυασμός της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων και

της  εφίδρωσης  συμβάλλει  στη  ρύθμιση  της  θερμοκρασίας  του σώματος μετά την αλλαγή αυτή;

(Μονάδες 6)

 

Γ2.     Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζονται , σε συνάρτηση με  τον  χρόνο, οι συγκεντρώσεις  των  ιντερφερονών  και  των αντισωμάτων  που  παράγονται   στους  οργανισμούς  του Γιάννη  και  της  Μαρίας,  ως  συνέπεια  της  εισόδου  στον οργανισμό τους παθογόνων παραγόντων.

Di;agramma 10

Di;agramma 30

        Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα:

I.    Ποιος από τους δύο εκδήλωσε τα συμπτώματα της νόσου και ποιος όχι;          (μονάδες 2)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                           (μονάδες 3)

(Μονάδες 5)

    ΙΙ.         Ποιος από τους δύο προσβλήθηκε από ιό;    (μονάδες 2)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                          (μονάδες 3)

(Μονάδες 5)

III.       Το  άτομο  που  νόσησε  θα  μπορούσε  να  είχε  αποφύγει  την  ασθένεια,  αν  είχε  εμβολιαστεί;  Τι  περιέχει   ένα

εμβόλιο και πως αυτό δρα μέσα στον οργανισμό;

(Μονάδες 5)

 

 ΘEMA Δ

Δ1.   Ένας  ερευνητής  επισκέπτεται   ένα  από  τα  νησιά Γκαλαπάγκος  στο  οποίο  μελετάει   προσεκτικά  έναν πληθυσμό  πουλιών,  τους  μικρούς  σπίνους.  Ανάμεσα  στους σπίνους  υπάρχουν  άτομα  με  μακρύ  και  λεπτό  ράμφος,  ενώ τα  υπόλοιπα  άτομα  έχουν  κοντό  και  χοντρό  ράμφος.  Οι

σπίνοι  δεν  έχουν  άλλη  πηγή  τροφής  παρά  μόνον  τα σκουλήκια  που  κρύβονται   μέσα  σε  μικρές,  βαθιές  τρύπες στον  κορμό  των  δέντρων.  Ο  ερευνητής  καταγράφει   τις παρατηρήσεις  του. Επισκέπτεται   ξανά  το νησί μετά από 30 χρόνια  και  μελετά  πάλι  τον  ίδιο  πληθυσμό.

Ι.      Ποια  από τις δύο  ομάδες  σπίνων, οι  σπίνοι  που έχουν  το  μακρύ  και  λεπτό  ράμφος  ή  οι  σπίνοι που έχουν το κοντό και χοντρό ράμφος,  έχει επικρατήσει στο νησί όταν το επισκέπτεται ξανά  ο ερευνητής;

(μονάδες 2)

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(μονάδες 5)

ΙΙ.     Με  βάση  ποιες  παρατηρήσεις  ο  ∆αρβίνος  κατέληξε  στο

συμπέρασμα  ότι  μεταξύ  των  οργανισμών  ενός πληθυσμού διεξάγεται  αγώνας για την επιβίωσή τους;

(Μονάδες 3)

ΙΙΙ. Με  βάση  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  του  ∆αρβίνου,

ποιο  αναμένεται   να  είναι   το  μέγεθος  του  πληθυσμού των  σπίνων,  σε  σχέση  με  το  αρχικό,  μετά  από  τριάντα χρόνια,  αν  το  περιβάλλον  του  νησιού  παραμείνει σχετικά σταθερό;

(Μονάδες 2)

 

Δ2.      Ποιο είναι το κριτήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να χαρακτηριστεί ένας ρύπος απειλή για το περιβάλλον;

(Μονάδες 3)

 

Δ3.   Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πως μεταβάλλονται η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, ο πληθυσμός των βακτηρίων (έχουν το ρόλο των αποικοδομητών) και ο πληθυσμός των ψαριών σε συνάρτηση με την απόσταση από το σημείο παράνομης απόρριψης αστικών λυμάτων στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. Toπεριστατικό αφορά την απόρριψη μιας ιδιαίτερα μεγάλης ποσότητας ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων που καταγράφηκε τον Ιούλιο του 1987.

 

Διάγραμμα 10

 

Ι)       Ποια  καμπύλη  απεικονίζει  την  ποσότητα  του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, ποια καμπύλη απεικονίζει τον πληθυσμό των βακτηρίων (αποικοδομητών) και ποια καμπύλη απεικονίζει τον πληθυσμό των ψαριών;                                                       (μονάδες 3)

Να εξηγήσετε την απάντησή σας ερμηνεύοντας τη μορφή που εμφανίζουν οι τρεις καμπύλες του διαγράμματος.                                                                       (μονάδες 7)

                                                   (μονάδες 10)

“Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε”

“Ετσι είναι, αν έτσι νομίζετε”.

Τίτλος θεατρικού έργου του μεγάλου Σικελού θεατρικού συγγραφέα, Λουΐτζι Πιραντέλλο.

“Cosi e, se vi pare”

Ο Πιραντέλλο γεννήθηκε στη συνοικία Χάος (Chaos) του Ακκράγαντα (Aggrigento) της Σικελίας.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Κοιλάδα των Ναών.

Το πιραντελλικό θέατρο γεννιέται κυριολεκτικά στο Χάος.

Χάος, μια έννοια διαχρονικά συνυφασμένη με την ελληνική πραγματικότητα.

Και από τον μεγάλο Πιραντέλλο, ας έρθουμε στη σημερινή Ραφήνα και το αγαπημένο μας Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.

Ulva intestinalis

Ulva intestinalis, στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας (28 Φεβρουαρίου 2014)

Πρωϊνή επίσκεψη στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.

Παρατηρείται μεγάλη ανάπτυξη του χλωροφύκους Ulva intestinalis.

Το ειδικό του όνομα οφείλεται στη μορφολογία του που θυμίζει έντερο.

Παλαιότερα το είδος ονομαζόταν Enteromorpha intestinalis

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου χλωροφύκους θα πρέπει να αποδοθεί στην παράνομη απόρριψη αστικών λυμάτων στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.

Το είδος αποτελεί δείκτη ευτροφισμού.

Ο ευτροφισμός συνδέεται με την απόρριψη αστικών λυμάτων, τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα νεκρής οργανικής ύλης.

Η δράση των αποικοδομητών μετατρέπει τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη (νιτρικά και φωσφορικά). Οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς.

Προκαλείται υπέρμετρη αύξηση των πληθυσμών του φυτοπλαγκτού και ορισμένων ειδών φυκών, κυρίως χλωροφυκών, όπως η Ulva intestinalis.

Στο ίδιο  γένος ανήκει και η Ulva lactuca, το γνωστό μας “μαρούλι της θάλασσας”, επίσης δείκτης οργανικής ρύπανσης.

Πώς συνδέεται, όμως, η Ulva intestinalis με τον Πιραντέλλο;

Στη μικρή μας πόλη, η μη διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί επιλογή για πολλούς συμπολίτες.

Η δαιμονοποίηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) ολοένα και καθυστερεί την κατασκευή του. Ίσως, τελικά ΚΕΛ να μην γίνει ποτέ. Ίσως, τελικά τα λύματα  της περιοχής μας να καταλήξουν στην πολύπαθη Ψυττάλεια. Ίσως και να καταλήξουν τελικά στο ΚΕΛ Παιανίας-Κορωπίου, ή και κάπου αλλού. Για τους πολλούς το ζητούμενο είναι τα λύματα να φύγουν από εδώ και “να πάνε κάπου αλλού, μακριά, πολύ μακριά…” όπως έγραφε η μαθήτρια Κυριακή Ντάση στο κείμενό της “Το Μονοπάτι του Νερού” (Περιβαλλοντική Ομάδα 2ου ΤΕΕ Ραφήνας, σχολικό έτος 2005-2006),

Και όσο η κατασκευή του ΚΕΛ   παραπέμπειν εις ελληνικάς καλένδας  τόσο θα δίνεται απλόχερα η ευκαιρία σε αρκετούς “νομοταγείς, κατά τα άλλα, συμπολίτες μας” να ρίχνουν τα λύματά τους στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας. “Χωρίς περίσκεψιν και χωρίς αιδώ”, όπως αναφέρει και ο Κ.Π. Καβάφη.

163878_1555891491814_6664872_n

Χαρακτηριστική εικόνα ευτροφισμού στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, κοντά στο Πικέρμι. Η μπουρού από μια παλιά σόμπα, το φυτό και η υπερβολική ανάπτυξη των χλωροφυκών.

Όσοι, μάλιστα, δίνουν το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου, μπορεί να πάρουν μια καλή ιδέα περί ευτροφισμού αν επισκεφτούν το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.

Τελικά, όλα παραπέμπουν στις Καλένδες, ή καλύτερα στον τίτλο του θεατρικού έργου του Πιραντέλλο “Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε”.

Τα μαθήματα περί τεχνητού ευτροφισμού θα συνεχιστούν.

Οι λύσεις αναζητούνται.

Και, μάλλον, θα αναζητούνται ακόμα για πολύ.

Και ο τροχός θα πρέπει να ανακαλυφθεί ξανά, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ανακαλυφθεί…..

 

 

 

Δεξαμενές αερισμού και επεξεργασία λυμάτων

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛ Μεταμόρφωσης).
Επίσκεψη με μαθητές του 2ου ΤΕΕ Ραφήνας τον Φεβρουάριο του 2005 στα πλαίσια του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Διαχείριστη Αστικών Λυμάτων. Η περίπτωση της Ανατολικής Αττικής”.

σάρωση0015

Δεξαμενή αερισμού στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης.

Στην εικόνα βλέπουμε μια δεξαμενή αερισμού, όπου τα αστικά λύματα έρχονται σε επαφή με τους μικροοργανισμούς προκειμένου να αποικοδομηθούν.
Οι μικροοργανισμοί καταναλώνουν ως τροφή τις οργανικές ουσίες που περιέχονται στα λύματα προκειμένου να συνθέσουν νέα κύτταρα και να παραγάγουν την ενέργεια που τους είναι απαραίτητη.
Πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μέρος της οργανικής ύλης που περιέχεται στα λύματα (περιττώματα, ουρία, ουρικό οξύ, αζωτούχα παραπροϊόντα του μεταβολισμού) μετατρέπεται σε βιομάζα (σε κύτταρα δηλαδή μικροοργανισμών).

Απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία είναι η συνεχής παροχή ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε οι μικροοργανισμοί να έχουν συνεχώς διαδέσιμο το απαραίτητο για αυτούς διαλυμένο οξυγόνο. Επίσης, θα πρέπει τα λύματα θα πρέπει να να αναδεύονται συνεχώς ώστε οι μικροργανισμοί να έρχονται συνεχώς με επαφή μα το διαλυμένο οξυγόνο και τα λύματα
Όπως λέμε και στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου το οξυγόνο είναι απαραίτητο προκειμένου οι μικκροοργανισμοί να αποικοδομήσουν (να οξειδώσουν) τη νεκρή οργανική ύλη.

Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία έναν αιώνα πριν, στα 1914.
Από τότε κύλησε πολύς καιρός.
Οι τεχνικές εξελίχθηκαν και οι μέθοδοι βελτιώθηκαν.

Οι διαδικασίες που πραγματοποιούνται στις δεξαμενές αερισμού αποτελούν μέρος της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων που αποκαλείται και Βιολογικός Καθαρισμός, μιας και συμμετέχουν ενεργά οι μικροοργανισμοί.

Στα 2014, η περιοχή της Ραφήνας συνεχίζει να μην διαθέτει Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.
Το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα ούτε καν υποψία δημιουργίας Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων.
Μόνο λόγια, μεγάλες ιδέες και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στο να μην γίνει κανένα Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων.

Από μερικούς προβάλλεται σαν λύση η μεταφορά των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας.
Για αρκετούς, όμως, η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η κατασκευή ΚΕΛ στην περιοχή για την επεξεργασία των λυμάτων της ίδιας της πόλης και του γειτονικού Πικερμίου.

Μακάρι κάποια στιγμή να λυθεί τούτο το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής.
Βέβαια, με τις ευχές και τα λόγια δεν λύθηκε ποτέ κανένα πρόβλημα, ούτε μικρό ούτε μεγάλο.
Στα 2014, το μόνο που έχουμε σίγουρο στη Ραφήνα είναι τα λύματα, τα οποία συχνά πυκνά οι “συνήθεις ύποπτοι” απορρίπτουν στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, αλλά και στους δρόμους της πόλης.
Τις μέρες ειδικά που βρέχει, η απόρριψη λυμάτων αποτελεί συνήθης πρακτική για αρκετούς.

Έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων με τη μέθοδο της δραστικής λάσπης (Ενεργός ιλύς), εδώ στη μικρή μας πόλη εξακολουθούμε να αγνοούμε την επιστήμη και να δημιουργούμε δαίμονες εκεί που δεν υπάρχουν.

Οδηγός μας στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχετικά με την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων αποτελεί το εξαιρετικό βιβλίο “Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων” της Β’ Τάξης του 2ου Κύκλου των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων του Τομέα Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών που γράφτηκε από τον Δημήτρη Γεωργακάκη και την Γεωργία Βιλλιώτη και εκδόθηκε από τον πάλαι ποτέ Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

427654_3011399798612_2076788506_n

Η άφιξη των λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.
Τα λύματα μεταφέρονται στο νησί μέσω υποθαλάσσιων αγωγών που ξεκινούν από την περιοχή του Ακροκεράμου στο Κερατσίνι.

Η αβάσταχτη ελαφρότητα των αστικών λυμάτων

427654_3011399798612_2076788506_n

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας.
Άνοιξη του 2000.

Πανελλαδικές Εξετάσεις στο μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’ Λυκείου.

Το Δ1 θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων περιέχει ασάφειες στην διατύπωσή του.

Η σωστή απάντηση μόνο προφανής δεν είναι.

Η λογική θα επικρατήσει μέσα από τη σολωμόντια λύση να γίνουν δεκτές και οι δύο δυνατές απαντήσεις, αρκεί βέβαια η εξήγηση να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

Το θέμα είναι το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε μια παραποτάμια περιοχή διοχετεύει τα απόβλητα των αποχετεύσεών του στο ποτάμι, θεωρώντας ότι δεν ρυπαίνει το νερό του ποταμού. Οι μετρήσεις που έγιναν, τόσο της ποσότητας του οξυγόνου όσο και της ποσότητας των αποικοδομητών στο νερό, απεικονίζονται στην παρακάτω γραφική παράσταση με τις καμπύλες Α και Β.

Νέα εικόνα

Ποια καμπύλη απεικονίζει την ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου

και ποια καμπύλη απεικονίζει ποσότητα των αποικοδομητών (μονάδες 2);

Να εξηγήσετε την απάντησή σας (μονάδες 8).

Η ασάφεια εντοπίζεται στο ότι δεν δηλώνεται τίποτα σχετικό με την τιμή της απόστασης στον οριζόντιο άξονα.

Η απόσταση είναι μικρή ή μεγάλη από το σημείο απόρριψης των λυμάτων;

Ανάλογα με το αν η απόσταση είναι κοντά ή μακριά από το σημείο απόρριψης των λυμάτων, η απάντηση μπορεί να είναι διαφορετική.

 

Πού πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις της ποσότητας του οξυγόνου και της ποσότητας των αποικοδομητών στο νερό;

Αν οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κοντινή απόσταση από το σημείο απόρριψης των λυμάτων, τότε:

–   Η καμπύλη Α μπορεί να απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδομητών

και η καμπύλη Β την ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου.

Αν οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μακρινή απόσταση από το σημείο απόρριψης των λυμάτων, τότε:

–   Η καμπύλη Α μπορεί να απεικονίζει την ποσότητα διαλυμένου οξυγόνου και η καμπύλη Β την ποσότητα των αποικοδομητών.

Τα αστικά λύματα περιέχουν μεγάλες ποσότητες νεκρής οργανικής ύλης.

1390730_10201346186951259_1344224548_n

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.
Ο λευκοτσικνιάς και τα σκουπίδια.
Μια αταίριαστη συνύπαρξη.

Στο εξαιρετικό βιβλίο “Έλεγχος και Διαχείριση Αποβλήτων”, Ο.Ε.Δ.Β. (Γεωργακάκης Δημήτριος και Βιλλιώτη Γεωργία) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) (τομέας : Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών) βρίσκουμε τα παρακάτω

“Σε λύματα μέτριας ισχύος το 75% των αιωρούμενων σωματιδίων και το 40% των διαλυμένων στερεών είναι οργανικές ενώσεις. Η οργανική ύλη αποτελείται κατά 40-60% από πρωτεΐνες, κατά 25-50% από υδατάνθρακες και κατά 10% από λίπη και έλαια.

Στα λύματα το άζωτο βρίσκεται με τη μορφή πρωτεϊνών ή πεπτιδίων, ή ως ανόργανο άζωτο , με τη μορφή της αμμωνίας, των νιτρικών και των νιτρωδών ιόντων”.

Στο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου στη σελίδα 108 διαβάζουμε:

“Τα αστικά λύματα  που καταλήγουν μέσω των αγωγών αποχέτευσης στα υδάτινα οικοσυστήματα (εδώ στο ποτάμι) περιέχουν παραπροΐόντα του ανθρώπινου μεταβολισμού (περιττώματα, σωματικές εκκρίσεις) και διάφορες ουσίες καθημερινής χρήσης όπως απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού κ.ά.”

Στις διαταρραχές που προκαλούν στο συγκεκιμένο οικοσύστημα περιλαμβάνονται η αύξηση του μικροβιακού φορτίου και και το φαινόμενο του ευτροφισμού”.  

Η μεγάλη ποσότητα της νεκρής οργανικής ύλης πυροδοτεί την ανάπτυξη των αποκοδομητών.

163878_1555891491814_6664872_n

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, κάπου πριν το Πικέρμι.
Ευτροφισμός ως αποτέλεσμα της απόρριψης αστικών λυμάτων

Αν θεωρήσουμε ότι η απόσταση από το σημείο απόρριψης των λυμάτων είναι σχετικά μεγάλη, τότε η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου ολοένα και αυξάνεται και η ποσότητα των αποικοδομητών ολοένα και μικραίνει, καθώς η ποσότητα της νεκρής οργανικής ύλης προς αποικοδόμηση ολοένα και ελαττώεται.

Άρα, η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου είναι μικρή στην αρχή και αυξάνεται όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο απόρριψης των λυμάτων.

Αυτό ακριβώς φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα που προέρχεται από το πολύ καλό βιβλίο “Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών” των Αρτέμη Αθανασάκη, Θεόδωρου Κουσουρή και Σάββα Κονταράτου (Ο.Ε.Δ.Β.)

σάρωση

Επίδραση οργανικών λυμάτων στο διαλυμένο οξυγόνο του νερού.

Το B.O.D. (Biological Oxygen Demand) μετρά την ποσότητα του οξυγόνου που χρησιμοποιείται σε μια περίοδο πέντε ημερών από αερόβιους αποκοδομητές (βακτήρια)  σε ένα ορισμένο όγκο ακάθαρτων νερών (των αστικών λυμάτων στην περίπτωσή μας).

Όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο απόρριψης των λυμάτων, η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου αυξάνεται.

Στο σημείο της απόρριψης των λυμάτων (σημείο ανάμειξης) η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου είναι 0 ppm (part per million), ενώ σε μακρινή απόσταση από το σημείο απόρριψης (ζώνη αποκατάστασης οξυγόνου) η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου αυξάνεται στα 6 ppm.

Υψηλό BOD σημαίνει μεγάλη ποσότητα οργανικού φορτίου.

Χαμηλόό BOD σημαίνει μικρή ποσότητα οργανικού φορτίου.

 

Αν πάλι θεωρήσουμε ότι η απόσταση από το σημείο απόρριψης είναι σχετικά μικρή, τότε η  ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου είναι μεγάλη στην αρχή και η ποσότητα των αποικοδομητών μικρή, και όσο απομακρυνόμαστε η ποσότητα του διαλυμένου οξυγόνου αμέσως μειώνεται και η ποσότητα των αποικοδομητών αυξάνεται καθώς υπάρχει μεγάλη ποσότητα νεκρής οργανικής ύλης προς αποικοδόμηση.

Όλα αυτά μοιάζουν τόσο οικεία και αγαπημένα στο Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας όπου οι γνωστοί-άγνωστοι συμπολίτες μας φροντίζουν τακτικά να επαναλαμβάνουν όσα αναφέρονται στην εκφώνηση του θέματος των Πανελλαδικών του Μαΐου του 2012. Θεωρούν ότι τα αστικά λύματα δεν ρυπαίνουν το νερό του ποταμού. Ίσως, κάποιοι μάλιστα να το βρίσκουν και “οικολογική μέθοδο διαχείρισης αστικών λυμάτων”.

Απόρριψη λυμάτων, ευτροφισμός και μια απέραντη υποκρισία.

Η αβάσταχτη ελαφρότητα των λυμάτων καλά κρατεί στην πόλη μας.

Και η ασάφεια του θέματος ταιριάζει γάντι με την ασάφεια που αφήνουν να καλύπτει σαν πέπλο μυστηρίου τη δημιουργία ενός Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων.   

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας.
Ο λευκοτσικνιάς και ο καστανοκέφαλος γλάρος.
Μια ταιριαστή συνύπαρξη.
Δίχως, βεβαια, να λείπουν τα αστικά λύματα και τα απορρίματα.

 

Link

Εκπαιδευτικό Σταυρόλεξο

για Μικροοργανισμούς και Ασθένειες

Κατεβάζετε το αρχείο HTM

που επισυνάπτεται με τον παρακάτω σύνδεσμο.

Το αποθηκεύετε στον Υπολογιστή σας. 

https://www.dropbox.com/s/996at2ityfkt71r/%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%91%CE%A3%CE%98%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.htm

 

Κάνεte click πάνω στο αριθμό (1, 2, 3, 4, …)
και σας εμφανίζεται η ερώτηση,την οποία απαντάτε στο πλαίσιο που σου δίνεται.
Στο τέλος κάνετε check (έλεγχο) και ελέγχετε το αποτέλεσμα.
Καλά αποτελέσματα